سلام خوش آمدید

امروزه به رغم پیشرفتها و گسترش علم پزشکی و خدمات مرتبط، هنوز هم یکی از دغدغه ها و نگرانی های خانواده ها، دسترسی سریع و به موقع به پزشکان متخصص و خدمات پزشکی و بالینی می باشد. با توجه به ترافیک شهری و شلوغی مراکز تخصصی و محدودیت زمان مراجعه پزشکان متخصص، این نگرانی می تواند صورت واقعی به خود گرفته و گاه به مشکلی دیر جبران یا غیر قابل جبران تبدیل شود.

حال به این موارد، هزینه های مادی، زمانی، انسانی و روانی ناشی از دسترسی دیرهنگام یا عدم دسترسی به پزشک متخصص و خدمات مورد نیاز را نیز اضافه بفرمایید.

ما با افتخار و با همکاری جمعی از فوق تخصص ها و متخصصان پزشکی اطفال و کادر پرستاری و مراقبتهای بالینی مجرب و ماهر، سعی داریم کمی از دغدغه ها و نگرانی های خانواده ها بکاهیم.

ما در اینجا با رویکرد تخصصی پزشکی کودکان و ارائه ی مشاوره عمومی به تمام اعضای خانواده، مسیر منزل شما به مراکز فوق تخصصی و تخصصی را به کوتاهی فاصله ی شما با دستگاه تلفن یا رایانه کاهش داده ایم.

دیگر نیازنیست برای تماس با متخصص کودکان یا خدمات بالینی روزانه (مثل پانسمان، تعویض سوند... و دیگر اقدامات پرستاری) ساعت ها وقت بگذارید و هزینه های چند سویه بپردازید (پول، وقت، انرژی و روانی)

ما در منزل خودتان مراقب شما و کودک دلبندتان هستیم