کفایت تغذیه با شیر مادر

چه هنگام می توان اطمینان داشت که نوزاد به قدر کافی شیر خورده است، پاسخ به این سوال همیشه آسان نیست، معمولا بعد از یک شیردهی مناسب نوزاد آرام  می شود و با چهره ای راضی به خواب می رود، اما در بسیاری موارد نوزاد به علل دیگری از جمله کولیک یا زورپیچ آرامش ندارد. در این حالت معیارهایی وجود دارد که نشان دهنده ی تغذیه ی کافی هستند.

  • اگر هنگام تغذیه با یک سینه، از سینه ی دیگر شیر جاری شود، این نشانه ی کفایت شیر مادر است
  • اگر بعد از روز پنجم، روزانه بیش از 6 بار در روز ادرار کند یعنی خوب شیر خورده است

اگر بعد از هفته ی اول روزانه حدود سی گرم وزن بگیرد یعنی در هفته حدود دویست گرم، یعنی تغذیه ی مناسبی داشته است.

برای مشاوره برای اطمینان از نوشیدن شیر کافی توسط نوزاد ، پزشکان متخصص کودک طب به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند.