حساسیت به پروتئین های شیر گاو

حساسیت به پروتئینهای شیر گاو یکی از شایعترین درگیریهای شیرخواران است. سه دسته علامت با این وضعیت دیده می شوند.

علایم گوارشی

علایم پوستی

علایم تنفسی

خیلی وقتها علت بی قراری کودک حساسیت به پروتئینهای گاوی است، سایر علایم گوارشی ممکن است شامل استفراغ، اسهال، یبوست یا دفع خون در مدفوع باشد. این پروتئینها در شیر و تمام لبنیات مشتق از آن دیده می شوند، بنابراین اگر کودکی حساسیت به آن دارد و شیر مادر می خورد، مادرش باید تمام لبنیات را کاملا از رژیم خود حذف کند که حتی شامل کیک و شیرینی (که در آن شیر استفاده شده) نیز می شود. گوشت گاو نیز در این مادران منع مصرف دارد، همچنین سویا نباید استفاده کنند.

اما این رژیم دشوار را در چه مواقعی توصیه می کنیم.

اگر در آزمایش مدفوع کودک خون یا سلولهای التهابی مشاهده شود، دو هفته رژیم را توصیه می کنیم، سپس آزمایش را تکرار می کنیم، اگر علایم از میان رفت، رژیم را یک هفته آزاد می گذتاریم و باز آزمایش مدفوع می گیریم، در صورت عود علایم یا یافته های مجدد آزمایشگاهی، تشخیص مسجل است و باید تا یکسالگی کودک رژیم را رعایت نمود

در مورد کودکان شیر خشک خوار می توان از شیرخشکهای کاملا هیردولیزه در این موارد استفاده نمود.

برای مشاوره حساسیت به پروتئینهای شیر گاو، پزشکان متخصص کودک طب به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند.