اثر نيكوتين و الكل بر عملكرد جنسي

نوشیدن طولانی مدت الکل اثرات مخرب وشدیدی بر روی عملکردجنسی زنان و مردان میگذارد.
طی تحقیقات مصرف الکل به طور قابل توجهی اختلال نعوظ را درمیان مصرف کنندگان الکل ،۷نفر از ۱۱نفر را نشان می‌دهد یعنی حدودا ۶۳درصد دچار اختلال نعوظ شدند.اثرات مصرف سیگار روی عملکرد نعوظ بیشتر در مردان مسن تر مشهودبود.اما رفته رفته در مردان زیر ۴۰سال نيز مشاهده شد .زیرا نیکوتین اثرات منفی را بر سطح هورمونهای جنسی تستوسترون و استروژن در مردان و زنان سیگاری ایجاد می‌کند.

عملكرد مناسب و تنظيم بهينه ي سطح هورمونهاي جنسي يعني همان تستوسترون در مردان و استروژن در زنان در اين موضوع اهميت فراواني دارد.
توقف مصرف سیگار حتی برای مدت زمان کوتاه می‌تواند عملکرد جنسی را بهبود بخشد. گرچه بهترين نتيجه در ترك دايمي مصرف سيگار است. ترك دايم سيگار هم تنظيمات هورموني را به حالت نرمال بر مي گرداند و هم جاوي اختلالات عروقي را مي گيرد. 
عدم فعالیت مناسب جنسی و رضایت زناشویی چه از نظر تواتر اين روابط و چه از نظر كيفيت آن، رابطه مستقیمی با بدکاکردی جنسی و فروپاشی خانواده دارد. 

مشکلات جنسی موجب دلسردی زنان در زندگی شده و روابط جنسی و عاطفی کم کم به حداقل می‌رسد و از بین می‌رود.
نتیجه اينكه اگرچه ممکن است نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر در ابتدا منجر به بهبود رابطه جنسی شود ،اما در دراز مدت موجب اعتیاد و کاهش اعتماد به نفس میشود.به گونه ای که زوجین برای برقراری رابطه جنسی خود نیاز به نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر میشوند و این موضوع هم باز به نوبت خود موجب کاهش کیفیت رابطه زناشویی میشود

بنابراين مي توان اينطور جمع بندي كرد كه استفاده از الكل و نيكوتين هم به خودي خود در طولاني مدت اثر سوء در رابطه دارد و از سوي ديگر با بوجود آوردن خطر وابستگي يا حتي اعتياد، عوارض اعتياد را نيز گريبانگير افراد خواهد نمود