زنگ هشدار شب ادراری برای درمان کامل و بی عارضه ی شب ادراری

کودکان بالای پنج سال که دچار شب ادراری هستند در آینده دچار حس سرخوردگی و عدم اعتماد به نفس و افسردگی خواهند شد. آنها از خیس کردن جای خود احساس شرم میکنند. قادر به ماندن در خانه دوستان و فامیل نیستند. با دوستانشان در اردوها شرکت نمیکنند. در حال حاضر متاسفانه در ایران بر خلاف تمام کشورهای پیشرفته دنیا از داروهای سنگین اعصاب و اسپری های بینی شیمیایی استفاده می شود که ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشند. نکته بد بعدی درمورد داروها اینکه  بعد از قطع داروها بیماری اغلب عود میکند.

در حال حاضر روش استاندارد درمان شب ادراری کودکان استفاده از سیستم هشدار شب ادراری است که کاملا بدون عارضه بوده و به روش شرطی سازی کودک را حداکثر ظرف مدت دو تا سه ماه بطور کامل درمان میکند و به هیچ وجه قابل عود نیست و نیازی به ادامه درمان ندارد. 

برای مشاوره شب ادراری، برای درمان کامل و بی عارضه ی شب ادراری پزشکان کودک طب به صورت شبانه روزی با شما هستند.