موارد لازم برای ارزیابی چربی خون کودکان

بطور روتین اندازه گیری سطح چربی در کودکان زیر 13 سال توصیه نشده است اما در مواردی که حدسزده می شود اختلال ارٍیبرای کنترل سطح چربی بدن وجود داسته باشد این کار زود تر انجام می شود.
یعنی  در کودکانی که دارای فاکتور خطر از نظر احتمال ابتلا به سطح بالای چربی یا در خطر بیشتری برای عوارض ناشی از چربی بالا هستند زودتر باید بررسی شوند.
این موارد عبارتند از:

١- سابقه بيماري كرونري زودرس شامل انژين يا انفاركتوس درفاميل درجه اول(زودرس يعني كمتر از ٥٥سال درمردان وكمتر از ٦٥ سال درزنان(
٢-سطح كلسترول توتال بيش از ٢٤٠mg/dl در والدين يا پدر ومادر بزرگ
٣- چاقي
٤- ديابت
٥- افزايش فشارخون
٦- مصرف سيگار
نکته آخر اینکه سنجش سطح چربی بعد از ناشتایی دوازده ساعته انجام می شود.

برای پیشگیری و یا درمان بیماری چربی خون، پزشکان متخصص کودک طب به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند و در مشاوره به جهت درمان بیماری چربی خون به شما کمک میکنند.