ناسازگاری خونی جنین و مادر

ناسازگاری خونی جنین و مادر زمانی اتفاق می افتد که گروه خونی مادر O و جنین A یا B باشد.

حالت دیگر زمانیست که گروه خونی مادر منفی و جنین مثبت باشد.

در این شرایط بعلت ورود آنتی بادیهای ضد گروههای خونی از مادر به جنین، گلبولهای قرمز خون جنین یا بعد از تولد نوزاد، از بین می روند، نتیجه ی این نابودی سلولها که اصطلاحا همولیز نامیده می شود، کم خونی و زردی می باشد. در موارد بسیار شدید این مساله باعث علامتدار شدن در دوره ی جنینی می گردد اما خوشبختانه اکثر موارد آنقدر شدید نیستند که قبل از تولد علامتدار شوند، اینها نوزادانی هستند که زودتر و بیشتر از بقیه ی نوزادان زرد می شوند، بنابراین در بررسی بعد از تولد اینها باید توجه و دقت ویژه ای به کار بست.

برای پیشگیریاز شدید شدن این وضعیت هم راه حلی وجود دارد،به این ترتیب که برای مادرانی که گروه خونی منفی دارند و امکان دارد با توجه به گروه خونی همسرشان جنینی با گروه خونی مثبت داشته باشند می توان آمپول رگام را تجویز نمود که سبب کاهش علایم همولیز و گاه پیشگیری از آن خواهد شد.

برای مشاوره اطلاع از ناسازگاری خونی جنین و مادر، پزشکان متخصص کودک طب به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند.