بررسی قطره های آهن موجود در بازار ایران

نیاز روزانه شیرخواران به آهن 15 میلی گرم از آهن المنتال است. آهن المنتال یعنی آهن خالص که با ملح آهن یعنی ترکیبات آهن که معروفترین آن فروس سولفات است از نظر دوز متفاوت است.

قطره ویتان (vitane ) : روی قطره ویتان ذکر شده است که 1 میلی لیتر از آن ،17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد .یعنی میزان آهن المنتال قطره ویتان در 1 میلی لیتر 1/8 میلی گرم می باشد . (در صورتی که نیاز شیرخواران روزانه 15 میلی گرم می باشد )پس قطره ویتان برای درمان فقر آهن به هیچ وجه توصیه نمی شود .

قطره میم (MIM) : روی قطره ی MIM ذکر شده است که 1 میلی لیتر آن، معادل 17/4 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المنتال می باشد پس قطره ی MIM نیز برای درمان فقر آهن توصیه نمی شود.

شربت سندروس (sandrous) :روی آن ذکر شده است که 5 میلی لیتر آن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1/8 میلی گرم آهن المنتال است و بنابراین جهت درمان توصیه نمی شود.

در موارد فوق و موارد مشابه منظور از عدم توصیه درمانی این است که درمورد کودکی که کم خونی ناشی از فقر آهن دارند داروی مناسبی نیست، بدیهیست هر یک از این داروها ممکن است در شرایط دیگر کارآیی مناسبی داشته باشند.


برخی قطره های موجود در ایران که آهن کافی دارند:

قطره های ایرانی:

قطره فروس سولفات و فرو دراپ که یک میلی لیتر از آنها دارای25 میلیگرم آهن المنتال میباشد بنابراین روزانه 15 قطره (6 دهم میلی لیتر) نیاز روزانه شیرخوار را تامین می کند.

قطره های خارجی مناسب:

قطره آیروویت (Irovit): یک میلی لیتر از آن دارای 25 میلیگرم آهن المنتال است و میزان یک میلی لیتر در روز کافی است.

قطره ایرونورم  (Ironorm): یک میلی لیتر از آن 25 میلیگرم آهن المنتال دارد و 15 قطره (6 دهم میلی لیتر) در روز کافی است.

قطره فروکیدز(ferrokids): یک میلی لیتر از آن 16 میلی گرم آهن المنتال دارد و یک میلی لیتر آن کافی  است. ضمنا حاوی ویتامین سی هم هست که جذب آهن را بیشتر میکند.

پزشکان متخصص کودک طب به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند تا سوالات مختلف درباره ی بیماری ها و داروهای موثر را پاسخگو باشند.