فانتزي هاي جنسي

فانتزی جنسی به چه معناست؟
فانتزی جنسی به معنی خیال پردازی آگاهانه و داشتن الگوی فکری در مورد رفتارهای جنسی به منظور تحریک یالذت بیشتر از رابطه جنسی می‌باشد.
انگیزه افراد از خیال پردازی جنسی شامل تحریک جنسی و یا رسیدن به اوج لذت جنسی و یا همچنین آسیب رساندن به خود ‌یاطرف مقابل است.

افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱-افرادی که دارای فانتزی جنسی هستند.
۲-افرادی که فانتزی جنسی ندارند.
برخی مردان و زنان تصور می‌کنند که نباید تخیل جنسی داشته باشند،که یکی از مهم‌ترین دلایل آن می‌تواند به دلیل عقاید مذهبی باشد.اما تحقیقات نشان داده است که همین دسته از افراد هم بصورت محرمانه تخیلات فانتزی خود را دارند.
فانتزی جنسی به دو دسته سالم و ناسالم (یا معمول و غیر معمول)تقسیم می‌شوند.

متداول ترین فانتزی های جنسی:
-رابطه جنسی دهانی
-مولتی پارتنری
-بستن دست وپای همسر
-سادیسم (دیگر آزاری)
-مازوخیسم ( خود آزاری)
-ماجرا جویی و ایجاد تنوع که در این حالت فرد تمایل به برقراری رابطه جنسی در پوزیشن های جدید و یا شرایط متفاوت دارد.
-تظاهر به جنسیت متضاد و کشش میان افراد همجنس

فانتزی های غیر معمول
_ادرار کردن روی همسر و بالعکس
_داشتن رابطه با یک فاحشه
_مورد تجاوز واقع شدن
_داشتن رابطه با همجنس
_مدفوع کردن روی همسرویا بالعکس

آیا داشتن فانتزی جنسی چیز بدی است؟؟
همانطور که گفتیم تخیلات جنسی امری رایج است.
بعضی خانم‌ها از وجود این افکارهمسرشان شکایت دارند و تصور می‌کنند که این افکار بدین مفهوم است که آنها برای لذت بخشیدن به همسرشان کافی نیستند.
هم زنان و هم مردان می‌توانند این افکار را داشته باشند اما تا زمانی که به کسی آسیب وارد نکنند یا منجر به خیانت نشود ،مشکلی ندارد.اما نباید این فانتزی موجب شود که مرد را از وجود همسرش دور کندو باعث سردی رابطه می شود.

آیا تصورات جنسی خود را با همسرم در میان بگذارم؟
اگراین رفتار باعث حرارت بیشتر رابطه می‌شود،
لزومی ندارد که همسرتان از افکار شما باخبر شود.اگرفانتزی شما چیزی دررابطه با خود همسرتان است و انحراف گرایانه محسوب نمی‌شود آنرا می‌توانیدبا همسرتان درمیان بگذارید.مثال :اگر دوست دارید رابطه جنسی در فضای باز یا با لباس خاصی یا رابطه خشن را تجربه کنید، باهمسرتان در میان بگذارید.شاید اونیز با شما موافق باشد.
بنابراین صرفا وجود فانتزی به این معنا نیست که همسرتان از رابطه جنسی با شما لذت نمیبرد.
اگر همسرتان از شما بخواهد برای رابطه جنسی لباس خاصی بپوشید حس بدی خواهید داشت؟؟