آیا گلودرد همیشه نیاز به آنتی بیوتیک دارد؟


پاسخ البته منفی است، انواع ویروسی بیماری که اکثریت موارد را نیز شامل می شود، نیاز به آنتی بیوتیک ندارد، بنابراین اولین قدم برای بیمار این است که نوع چرکی از نوع ویروسی افتراق داده شود.

هیچ چیز جایگزین یک معاینه ی دقیق و تست مربوط برای دانستن این موضوع نیست اما چند نکته راهنمایی کننده است:
وجود اگزودا یا ضایعات سفید رنگ روی لوزه گلودرد چرکی را محتمل می کند 
وجود تب بالا به نفع نوع عفونیست 
وجود سرفه به نفع نوع غیر عفونی یعنی انواع ناشی از ویروس است 
وجود علایم گوارشی به نفع نوع عفونی می باشد مثلاً تهوع یا اسهال
بدیهیست این علایم درصورت تایید وجود فارنژیت باید درنظر گرفته شود. 
اما آنتی بیوتیک مناسب کدام است؟
متاسفانه به کرات دیده می شود که برای درمان عفونت گلو یا همان فارنژیت از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف استفاده می شود،  این مساله دو مشکل ایجاد می کند، 
نخست اینکه خطر گسترش مقاومت به این آنتی بیوتیک ها بالا می رود،  مثلاً استفاده ی بیش از حد از سفیکسیم به مرور زمان این دارو را برای درمان سینوزیت بی اثر کرده است،  زیان اول پس برای جامعه است. 
ضرر دوم البته برای فرد است،  به این ترتیب که اگر قرار باشد بر بیماری اولیه یک عفونت دیگر مثل عفونت گوش یا سینوزیت اضافه شود،  عفونتی که زیر مصرف داروهای وسیع الطیف مثل سفیکسیم یا کو اموکسی کلاو ایجاد می شود یک عفونت مقاوم به این داروها و بسیاری داروهای دیگر خواهد بود که به سختی درمان خواهد شد. به عبارت دیگر عارضه ی عفونی یک بیماری اگر حین مصرف یک آنتی بیوتیک قوی رخ دهد، یک عارضه ی بسیار مقاوم به درمان خواهد بود.

برای پیشگیری و یا درمان بیماری گلودرد پزشکان متخصص کودک طب به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند.