خدمات ما

معاینات خانم ها و تشخیص موارد غیر طبیعی و بیماری های زنان
راهنمایی و مشاوره ی بهداشتی زنان و دختران
چک کردن سلامت مادر و کودک در طول بارداری ازجمله کنترل فشار خون و قند خون و....
کنترل وزن گیری جنین
انجام آزمایشها و نمونه گیری های بانوان
شنیدن صدای قلب جنین
روشهای آمادگی برای زایمان
آموزش روشهای کاهش درد زایمان